Personvernregler

Personvernerklæring for RiverNorth Rafting AS

Din personvern er viktig for oss hos RiverNorth Rafting AS. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter personlig informasjon i forbindelse med våre tjenester.

1. Innsamling av informasjon

Vi kan samle inn personlig informasjon fra deg når du booker en raftingtur hos oss, registrerer deg på nettstedet vårt, abonnerer på nyhetsbrevet vårt eller på annen måte bruker våre tjenester. Denne informasjonen kan inkludere navn, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og annen relevant informasjon.

2. Bruk av informasjon

Vi bruker den innsamlede informasjonen til å tilby tjenestene våre, behandle bestillinger, kommunisere med deg, forbedre kundeopplevelsen og oppfylle juridiske forpliktelser. Vi kan også bruke informasjonen til markedsføringsformål, forutsatt at du har gitt ditt samtykke på forhånd. Dette gjør vi ved en muntlig forespørsel ved oppmøte for aktiviteten din.

3. Deling av informasjon

Vi deler ikke personlig identifiserbar informasjon med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å levere tjenestene våre, oppfylle juridiske forpliktelser eller beskytte våre rettigheter eller eiendeler.

4. Beskyttelse av informasjon

Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte personlig informasjon mot tap, misbruk, uautorisert tilgang eller offentliggjøring. Dette inkluderer bruk av bransjestandard sikkerhetstiltak og begrensning av tilgangen til din informasjon til autoriserte personer.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang til, korrigering av eller sletting av din personlige informasjon. Du har også rett til å motsette deg eller begrense vår bruk av din informasjon og til å kreve portabilitet av din informasjon. For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss på mail@rivernorth.no.

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne personvernerklæringen når som helst. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet vårt.

7. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår personvernerklæring eller vår håndtering av personlig informasjon, vennligst kontakt oss på mail@rivernorth.no