Fisking

Vefsna er hovedvassdraget gjennom innlands-kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Elva har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mot Sverige og strekker seg 160 km mot nordvest før den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen. Vi tilbyr guida fisketurer på Austervefsna, som er under lisens fra Statsskog. Den koster 250 kroner pr. dag og kan kjøpes på www.inatur.no. For mer informasjon:  Fiskelisens på Austervefsna

Vi har en spesialdesignet cataraft med to seter, ett for deg og ett for guiden din, som ror deg fra fiskeplass til fiskeplass ned elva. Du trenger bare å konsentrere deg om å få fisk!

 

Send en e-post til mail@rivernorth.no eller ring 466 22 098 for å lage den perfekte fiskeopplevelsen for deg!